Eurasia Expo 2021

  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه
  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

آنچه در Eurasia Expo 2021 انتظار می رود

بیش از ده هزار بازدید کننده پیش بینی میگردد

بیش ازده کشور از جمله چین ، اندونزی ، کره جنوبی ، هند و برخی دیگر از حوضه آمریکایی لاتین برای فعالیت و عضویت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده استبیش از ده هزار بازدید کننده پیش بینی میگردد

بیش از ده کشور از جمله چین ، اندونزی ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، صربستان و برخی دیگر از حوضه آمریکایی لاتین برای فعالیت و عضویت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است

60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است


جهت رزرو

خود را اینجا تبلیغ کنید

جهت رزرو

خود را اینجا تبلیغ کنید

اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

برنامه کنفرانس

اطلاعات به زودی به روز خواهد شد

حامیان مالی و شرکای رسمی

حامیان پلاتین

اسپانسرهای رسمی

اخبار

شرکت «کانی صنعت سپهر»

شرکت های ایرانی حاضر در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در تهران 🔹شرکت «کانی صنعت سپهر» 🔹تولید ماشین آلات…

Read More

کتاب اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا منتشر شد

کتاب اولین نمایشگاه اختصاصی اورسیا منتشر شد. اطلاعات کامل شرکت های ایرانی و شرکت های عضو اوراسیا که…

Read More

آنچه در چهارمین روز نمایشگاه بین المللی اوراسیا گذشت.

Read More