برنامه نشست‌ها

روز اول نمایشگاه (۱۳ آذر ماه):

  • ساعت ۱۱: با حضور وزیر محترم صمت، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، رؤسای تشکل‌ها و اتحادیه‌های ایران و همچنین معاونین وزرای صنعت و تجارت و مسئولین اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشور‌های حاضر در نمایشگاه، افتتاح خواهد شد.
  • ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ نشست توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، سازمان همکاری شانگ‌های و کشور‌های حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

روز دوم نمایشگاه (۱۴ آذر ماه):

  • ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ نشست تخصصی «گمرک، حمل و نقل و کریدور سبز» برگزار خواهد شد.
  • ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ نشست تخصصی «نقش بانک، بیمه و صندوق‌های ضمانت صادرات»

روز سوم نمایشگاه (۱۵ آذر ماه):

  • ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ نشست تخصصی «نقش دانشگاه‌های کشور‌ها در تجاری‌سازی علم و رشد اقتصادی» برگزار خواهد شد.
  • ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ نشست تخصصی «اهمیت توریسم در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی» برگزار خواهد شد.

روز چهارم نمایشگاه (۱۶ آذر ماه):

  • ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ مراسم اختتامیه نمایشگاه و تجلیل از غرفه‌های نمونه و اهدای لوح یاد بود نمایشگاه به تمامی غرفه‌داران نمایشگاه، توسط معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار  خواهد شد.

در آینده برنامه‌های B۲B تجارت کشور‌ها برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی خواهد شد