برنامه نشست‌ها

روز اول نمایشگاه (۱۳ آذر ماه):

  • افتتاحیه ساعت ۹ با حضور وزیر محترم صمت، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، رؤسای تشکل‌ها و اتحادیه‌های ایران و همچنین معاونین وزرای صنعت و تجارت و مسئولین اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشور‌های حاضر در نمایشگاه، افتتاح  شد.
  • نشست ۱۴.۳۰ تا ۱۶.۳۰ نشست « توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، سازمان همکاری شانگ‌های و کشور‌های حاشیه خلیج فارس» برگزار شد.

روز دوم نمایشگاه (۱۴ آذر ماه):

  • ساعت ۹ لغایت ۱۱ نشست تخصصی «گمرک، حمل و نقل و کریدور سبز» برگزار  شد.
  • ساعت ۱۱‌.۳۰ لغایت ۱۳.۳۰نشست تخصصی «نقش بانک، بیمه و صندوق‌های ضمانت صادرات»برگزار  شد.
  • ساعت۱۴ لغایت ۱۶ نشست«انرژی و سرمایه گذاری» برگزار  شد.

روز سوم نمایشگاه (۱۵ آذر ماه):

  • ساعت ۹ لغایت ۱۳ نشست « توسعه روابط کشورها به صورت دوجانبه b2b » برگزار  شد.
  • ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ نشست تخصصی «مناطق آزاد » برگزار  شد.

روز چهارم نمایشگاه (۱۶ آذر ماه):

  • ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ مراسم اختتامیه نمایشگاه و تجلیل از غرفه‌های نمونه و اهدای لوح یاد بود نمایشگاه به تمامی غرفه‌داران نمایشگاه، توسط معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.