فرم های ثبت نام غرفه

  1. مدارک غرفه‌سازی
  2. فرم تعهدنامه‌ها و غرفه‌سازی
  3. فرم غرفه‌سازی و تخلیه
  4. تعهدنامه
  5. ارتفاع غرفه‌سازی
  6. فرم درخواست برق غرفه‌سازی
  7. فرم صد و دو غرفه‌سازی

 

در صورت تمایل به حضور در سایت اوراسیا و شبکه های اجتماعی و تبلیغ در کتاب نمایشگاه اوراسیا با شماره های زیر تماس بگیرید:

Tel.: +98 9393658282
Email: info@eurasia-expo.com

[hfe_template id=’5764′]