Eurasia Expo 2021

Main > اوراسیا

مقدمه

منطقۀ اوراسیا 14 درصد از مساحت جهان را به خود اختصاص داده است و رتبۀ «اول» در استخراج نفت- رتبۀ «اول» استخراج گاز جهان- رتبۀ «چهارم» تولید انرژی- رتبۀ «سوم» خط آهن- رتبۀ «چهارم» تولید آهن و رتبۀ «پنجم» فولاد جهان را به خود اختصاص داده است.

در سال 1994 رئیس جمهور وقت قزاقستان موضوع تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پیشنهاد داد که این موضوع توسط جناب آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه دنبال گردید.

در نهایت در سال 2015 «اتحادیه  اقتصادی اوراسیا» با حضور پنج کشور 1. فدراسیون روسیه؛
2. قزاقستان؛ 3. بلاروس؛ 4. ارمنستان؛5. قرقیزستان رسماً شکل گرفت.

  • روسیه

دارای 145 میلیون نفر جمعیت و با حجم مبادلات تجاری با جهان 687 میلیارد دلار می‌باشد. (2018)

  • قزاقستان

جمعیت کشور 700,18 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 93 میلیارد دلار می‌باشد. (2018)

  • قرقیزستان

جمعیت کشور 800,5 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری 12/7 میلیارد دلار با جهان. (2018)

  • بلاروس

جمعیت کشور 5/9 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 93 میلیارد دلار. (2018)

  • ارمنستان

جمعیت کشور 3 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 200,7 میلیارد دلار. (2018)

بیش از سی و پنج هزار بازدید کننده پیش بینی میگردد

بیش از چهل کشور از جمله چین ، اندونزی ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، صربستان و برخی دیگر از حوضه آمریکایی لاتین برای فعالیت و عضویت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است

60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است

روسیه

دارای 145 میلیون نفر جمعیت و با حجم مبادلات تجاری با جهان 687 میلیارد دلار می‌باشد. (2018)

1

قزاقستان

جمعیت کشور 700,18 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 93 میلیارد دلار می‌باشد. (2018)

2

قرقیزستان

جمعیت کشور 800,5 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری 12/7 میلیارد دلار با جهان. (2018)

3

بلاروس

جمعیت کشور 5/9 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 93 میلیارد دلار. (2018)

4

ارمنستان

جمعیت کشور 3 میلیون نفر و حجم مبادلات تجاری با جهان 200,7 میلیارد دلار. (2018)

5