Eurasia Expo 2023

ایجاد گروه ویژه برای همکاری با سرمایه‌گذاران در قزاقستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، در قزاقستان به منظور همکاری با سرمایه گذاران بالقوه خارجی گروه ویژه‌ای تاسیس شد.

«مختار تلئوبردی» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و قزاقستان و «کایرات کلیمبیت اف» رئیس مرکز مالی بین المللی «آستانه» دستور مشترک در مورد ایجاد «گروه ویژه» را امضا کردند.

گروه ویژه (Task Force) یک تیم مذاکره کنندگان در ستاد سرمایه گذاری است که وظیفه سازماندهی و تنظیم دستور کار ستاد سرمایه گذاری را بر عهده دارد.

این تیم پشتیبانی پروژه‌ها را از تهیه، ساختاردهی تا آغاز اجرای پروژه سرمایه گذاری تضمین می‌کند.

در حال حاضر ترکیب اولیه این تیم تشکیل شده است که شامل کارمندان «قزاق اینوست»، مرکز مالی بین المللی «آستانه» به عنوان اعضا دائمی است.

برای فعالیت در این گروه کاری ویژه همچنین کارمندان نهادهای دولت مرکزی، دستگاه‌های اجرایی محلی، موسسات مالی، بخش نیمه دولتی و اتاق ملی بازرگانان قزاقستان و همچنین نمایندگان سفارتخانه‌های این کشور در خارج جذب می‌شوند.

پروژه‌های مشخصی که در همکاری با سرمایه گذاران تدوین می‌شوند برای بررسی به ستاد سرمایه گذاری تحت ریاست نخست وزیر قزاقستان انتقال می‌یابند.

وظیفه ستاد سرمایه گذاری، اتخاذ تصمیمات مدیریتی جهت تامین شرایط ویژه برای سرمایه گذاران و امضا توافقنامه سرمایه گذاری استراتژیک در چارچوب قانون احیای رشد اقتصادی که 16 ژانویه سال جاری لازم الاجرا شده، عنوان شده است.