Eurasia Expo 2023

بررسي راهکارهای ورود ایران خودرو به بازار روسیه در وبینار دکتر جلالی سفیر کشورمان در روسیه با مدیرعامل و مسئولان ایران خودرو.

در این نشست، طرفین ضمن مرور وضعیت بازار خودرو روسیه و امکانات و توانمندی های صادراتی ایران خودرو برای حضور در بازهای هدف بویژه بازار روسیه، راهکارهای ورود بلند مدت ایران خودرو برای همکاری با شرکت های روسی و ارائه محصولات مورد بررسی قرار دادند.

در این گفتگو، حضور مستقیم و ارسال محصولات تولید شده، تولید مشترک در خاک روسیه و صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا، ایجاد شرکت مشترک به منظور همکاری در طراحی، ساخت، فروش و انتقال تکنولوژی، استفاده از ظرفیت خط تولید شرکت های روسی برای تولید محصولات ایران خودرو، تولید مشترک و مونتاژ در ایران و سایر زمینه های همکاری از جمله در تولید خودروهای سنگین مورد بررسی طرفین قرار گرفت .

همچنین مقرر شد همکاری شرکت ایران خودرو در قالب سند کمیسیون مشترک و نیز در چارچوب سند کارگروه مشترک صنعتی دو کشور مور پیگیری قرار بگیرد.