بروشور و کتاب

 

کتاب دومین نمایشگاه اوراسیا شامل اطلاعات کامل تمام شرکت کنندگان داخلی و خارجی است و راهی موثر برای ارتباط موثر با شرکت کنندگان نمایشگاه است.
قیمت این کتاب ۱۵۰ هزارتومان است جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش کتاب به شماره 88402566 _021
تماس بگیرید.