Eurasia Expo 2023

برگزاری دوره آموزشی سیاست خارجی ایران در دانشگاه‌های ملی اوراسیا و «آستانه»

نخستین دوره آموزشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ویژه دانشجویان رشته روابط بین‌الملل و شرق‌شناسی دانشگاه‌های ملی اوراسیا و «آستانه» قزاقستان به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، نخستین دوره آموزشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ویژه دانشجویان رشته روابط بین الملل و شرق شناسی دانشگاه های ملی اوراسیا و آستانه جمهوری قزاقستان در یک دوره فشرده سه روزه از  ۱۱ لغایت ۱۶  اردیبهشت ماه و در  جلسات متعدد تخصصی به صورت آنلاین برگزار شد.

در این دوره آموزشی موضوعاتی همچون «استراتژی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی»، «قرن آسیا و ضرورت همکاری بین کشورهای اوراسیا» ، «اقتصاد ایران در دوران ترامپ و پیامدهای منطقه ای آن»، «چهارچوب مفهومی سیاست خارجی ایران»  و «سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد انرژی هسته ای» توسط اساتید محترم از جمله دکتر «سجاد‌پور» رئیس دفتر مطالعات سیاسی – بین المللی، دکتر «سنایی» مشاور وزیر امور خارجه و اساتید برجسته دانشکده روابط بین الملل از جمله دکتر «غروی»، دکتر «شهابی» و دکتر «سادات میدانی» به دانشجویان ارائه گردید.