Eurasia Expo 2023

تقویت اقتصادی و سیاسی قفقاز و خاورمیانه با حضور دائمی ایران در اتحادیه اوراسیا

«استانیسلاو تاراسوف» مفسر اقتصادی و فعال رسانه ای روس معتقد است که جمهوری اسلامی ایران با به دست آوردن جایگاه تمام عیار در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان عضو رسمی، نه تنها وضعیت اقتصادی سیاسی را در آسیای مرکزی و قفقاز، بلکه در کل خاورمیانه نیز تغییر می دهد.

استانیسلاو تاراسوف دو روز پیش در مقاله ای باعنوان ایران عضو رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود، نوشت: این رویداد بزرگترین رویداد سیاسی و اقتصادی فراتر از منطقه خواهد بود.

وی  در این مقاله که در سایت(regnum.ru) منتشر شده است، تصریح کرد: اگر قبلاً به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان پروژه ادغام کشورهای اتحاد جماهیر شوروی نگاه می شد، اکنون با مشارکت تهران، این اتحاد از مرزهای پس از شوروی فراتر می رود.

تاراسوف گفت: از نظر عینی، ایران هم اکنون به عنوان عضوی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه تنها مشارکت را به سطح یک متحد راهبردی می رساند بلکه مرزهای این اتحادیه را از همان ابتدا از خلیج فارس عبور می دهد به طوری که وضعیت کل خاورمیانه به طور جدی تغییر می کند.

وی که تحلیلگر رسانه های روسیه و کارشناس مسایل آسیای مرکزی و قفقاز است،  افزود: به طور خاص تر، با شناسایی وظایف فوری که می توان نسبتاً سریع آنها را حل کرد، می توانیم در مورد مشارکت ایران در رفع انسداد راهروهای ارتباطی در منطقه ماورای قفقاز صحبت کنیم، امری که پس از پایان جنگ قره باغ امکان پذیر شد و ایران می تواند به طور کامل رفع انسداد شود، مشارکت های جدیدی را با کشورهای قفقاز که یکی از آنها ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، برقرار کند. ضمناً، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان گفت که “یک ارتباط راه آهن بین روسیه و ایران از طریق نخجوان و همچنین یک ارتباط راه آهن بین ایران و ارمنستان و بین ترکیه و روسیه برقرار خواهد شد.»

این کارشناس و مفسر مسایل قفقاز نتیجه گیری کرد که کسب مقام یک عضو تمام عیار اتحادیه اوراسیا توسط ایران وضعیت را نه تنها در قفقاز، بلکه به طور کلی در خاورمیانه تغییر می دهد.

وی گفت: اقتصاد ایران از نظر تولید ملی پانزدهم جهان و بزرگترین در میان کشورهای آسیای غربی و اوپک است. این کشور پس از عربستان سعودی (۱۸ میلیارد تن) دومین ذخایر بزرگ نفت را دارد و ۵.۵ درصد از بازار تجارت جهانی محصولات نفتی را به خود اختصاص داده است که اینها خیلی چیزها را می گوید.

تاراسوف افزود: ایران دیگر تنها یک شریک استراتژیک نیست، بلکه با مشارکت با روسیه و شرکایش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا توازن جدید قوا در منطقه را به نفع این کشور و کل اتحادیه رقم خواهد زد.