Eurasia Expo 2023

توافق‌های تجاری جدید ایران در راه است

رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید ایران آماده است توافق‌های تجاری جدیدی را با کشورهای حاضر در منطقه نهایی کند.

به گزارش ایسنا، حمیدزادبوم در دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصادی صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۰ اظهار کرد: امروز در بسیاری از کشورهای جهان، هم پیوندی در بازارهای اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در مسیر افزایش حجم تجارت دارد و هم ایران نیز باید از این ظرفیت استفاده کند.

به گفته وی، در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تجاری ایران استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه بوده و آمارها نیز نشان می‌دهد که بخش مهمی از صادرات ایران به کشورهای منطقه ارسال شده و باید این روند گسترش یابد.

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نهایی شدن توافق عضویت ایران در اورسیا، بیان کرد: ما از سال ١٣٩٤ کار خود را برای حضور در این اتحادیه آغاز کردیم که خوشبختانه در آبان ١٣٩٨ عضویت ما رسما آغاز شد. این اولین موافقتنامه تجاری ایران با یک اتحادیه تجاری است و می‌تواند راهگشای ما برای نهایی کردن توافقات رسمی و اتحادیه‌های تجاری جدید در میان کشورهای همسایه و منطقه است.

زادبوم ادامه داد: ایران در سال‌های گذشته با کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند و دیگر کشورها روابط تجاری و توافق‌نامه‌های دوجانبه داشته و حضور در اتحادهای اقتصادی یک اولویت جدی برای ما به شمار می‌رود. پس از عضویت ایران در اوراسیا میزان صادرات به این کشورها افزایش یافته اما هنوز بسیار ناچیز است و نیاز به تقویت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تجارت ایران و اورسیا به تجارت آزاد تبدیل می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته برای تنظیم بازار تصمیماتی گرفته شد که بعضا در مسیر صادرات ما مشکل آفرین شدند. برای آنکه ما بتوانیم تجارت آزاد را با کشورهای منطقه گسترش دهیم، نیاز به کاهش مشکلات  داخلی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها خواهیم داشت.