مجری:شرکت مدیریت تجارت پارس کارن

فرصتی ایده آل برای دستیابی به بازار اقتصادی جدید و بالقوه 190 میلیون نفری با شرایط ویژه گمرکی
این نمایشگاه با حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت و همت سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک، حذف تدریجی تعرفه های گمرکی، جابجایی آزاد کالا و سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا برنامه ریزی گردیده است و در راستای رونق اقتصادی و آشنایی تولید کنندگان و بازرگانان در حوزه های صنعت، انرژی ، کشاورزی، مواد غذایی، حمل و نقل، صنایع دستی ،محصولات کشاورزی ،پتروشیمی ، نفت و گاز، صنایع پزشکی، دارویی و خدمات در فضای حرفه ای نمایشگاهی و بین المللی با تجار و بازرگانان  کشورهای عضو اوراسیا  با رعایت کامل پرو تکل های بهداشتی برگزار میگردد.