Eurasia Expo 2023

رئیس کل گمرک خبرداد: تجارت ۳.۴ میلیارد دلاری ایران با اوراسیا در سال ۹۹

شبکه خبر – رئیس کل گمرک گفت: تجارت کشورمان در سال ۹۹ با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۸.۶ میلیون تن کالا، به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات کالا‌های ایرانی در این تجارت ۳۱ درصد و واردات از این کشور‌ها به ایران ۶۹ درصد بوده است.

مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تجارت کشورمان با پنج کشور عضو اتحادیه گمرکی و اقتصادی اوراسیا در سال ۹۹، جمعا هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۹۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۲۱۲ دلار بوده است که ۶ میلیون و دوهزار و ۷۸۸ تن به ارزش دو میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۳۸۱ هزارو ۷۲۰ دلار واردات کشورمان از این پنج کشور بوده است که ۶۹ درصدکل تجارت مان با این اتحادیه است و دو میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۴۹۲ دلار و سهمی برابربا ۳۱ درصد کل تجارتمان با این اتحادیه نیز صادرات کالا‌های ایرانی بوده است.

وی افزود: پس از اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه گمرکی و اقتصادی اوراسیا درپنجم آبان سال ۱۳۹۸، تجارت کشورمان با اعضای این اتحادیه رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است و در سال ۹۹ با وجود توقف تجارت در مرز‌ها و محدودیت‌های کرونایی در ارزش واردات و صادرات به ترتیب یک درصد و و دو درصد کاهش را تجربه کردیم، در صورتی که در کارنامه تجارت خارجی کشور در این سال کاهشی بیشتر از ۱۵ درصد را شاهد بودیم، اما خوشبختانه تجارت با کشور‌های عضو این اتحادیه تغییرات اندکی را نسبت به سایرین به همراه داشته است.

میراشرفی درخصوص میزان تجارت کشورمان با هریک ازاعضای اتحادیه اوراسیا توضیح داد: روسیه جمعا با ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارو ۸۳۷ تن به ارزش دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۹۹۰ هزارو ۴۹۳ دلار اولین شریک کشورمان در این اتحادیه بوده است که رشد ۱۹ درصدی در فروش کالا به ایران و رشد ۱۰ درصدی در خرید کالای ایرانی نسبت به سال ۹۸ داشته است وجمعا ۷۷ درصد تجارتمان با این اتحادیه با روسیه بوده است.

وی در ادامه در خصوص تجارت ایران با روسیه گفت:پنج میلیون و ۲۴۰ هزارو ۴۴ تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۷۳ هزار و ۵۷۶ دلار کالا از روسیه وارد کشور شده است که بیش از ۸۹ درصد وارداتمان ازاین اتحادیه به شمار می‌رود و یک میلیون و ۶۰ هزار و ۷۹۳ تن کالا به ارزش ۵۰۹ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۹۱۷ دلار کالای ایرانی در سال ۹۹ به روسیه صادر شده که ۴۸ درصد صادراتمان به این اتحادیه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: قزاقستان با یک میلیون و ۷۸ هزار و ۵۸۵ تن به ارزش ۳۶۹ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۶۴ دلار، از مجموع واردات و صادرات دومین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی و گمرکی اوراسیا است که ۷۴۱ هزار و ۵۱۰ تن کالا به ارزش ۲۰۱ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۵۰۸ دلار از این کشور خریداری شده و ۳۳۷ هزار و ۷۵ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۶۷ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۵۶ دلار به آن صادر شده است. پس از قزاقستان نیز ارمنستان با یک میلیون و ۲۵۱ هزارو ۷۱۴ تن کالا به ارزش ۳۲۱ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۷۳ دلار، سومین شریک کشورمان باخرید ۳۰۴ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۸۲۵ دلار کالای ایرانی و فروش ۱۷ میلیون ۳۱۹ هزار و ۱۱۲ دلار کالا به ایران بوده است.

میراشرفی در ادامه توضیح داد: بلاروس جمعا با ۱۹ هزار و ۴۹۷ تن کالا به ارزش ۵۲ میلیون و ۳۳۷ هزار دلار که ۲۱ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۵۴ دلار آن، صادرات کالا‌های ایرانی به این کشور و ۳۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۲۴۱ دلار آن، فروش کالا ازبلاروس به ایران بوده است و این کشور چهارمین شریک تجاری ایران دراین اتحادیه بوده است و نهایتا قرقیزستان پنجمین شریک تجاری ایران دراتحادیه گمرکی و اقتصادی ارواسیا در سال ۹۹ با ۴۰ هزارو ۵۲۱ تن کالا به ارزش ۴۸ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۳۰ دلار، که سهم صادرات کالای ایرانی به این کشور ۴۵ میلیون و ۸۵۱ هزارو ۶۲۰ دلار و واردات از این کشوربه ایران دو میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۱۰ دلار بوده است.

گفتنی است ۱۸۳ میلیون نفر در پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا زندگی میکنند که نزدیک به ۱۴۰ میلیون نفر آن در کشور روسیه زندگی می‌کنند.