Eurasia Expo 2023

راهکارهای عملیاتی توسعه مبادلات تجاری با اوراسیا

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، همایش آموزشی استراتژی توسعه صادرات با ورود به بازار اوراسیا به صورت آنلاین برگزار شد؛ این همایش با همکاری اتاق کاشان، امور بین‌الملل اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت برگزار شد. در ابتدای این همایش توضیحاتی درباره اهمیت پیمان اوراسیا و لزوم توسعه بازارهای موجود در ایران و حوزه اوراسیا ارائه شده. همچنین به راهکارهای عملیاتی توسعه مبادلات تجاری و آمار مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اشاره شد.

همچنین در این نشست آنلاین  موارد از قبیل نحوه تکمیل گواهی مبدا در حوزه اوراسیا و قوانین موجود در توافقنامه به صورت آموزشی مطرح شد.

امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران تا به حال نشست‌های آموزشی با مضمون مشابه را با همکاری امور بین الملل و واحد آموزش اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت در استان‌های مختلف برگزار کرده است.