Eurasia Expo 2023

رییس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه خبر داد افزایش 10 برابری تعاملات اقتصادی با تجارت آزاد

رییس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه گفت: تجارت آزاد تعاملات اقتصادی را 10 برابر افزایش می دهد .
به گزارش ستاد نمایشگاه تخصصی اوراسیا ، عزیز منصوری در نشست تخصصی اوراسیا با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه به هنگام شیوع بیماری کرونا ، برگزار شد ، افزود : این امر نشان دهنده اهمیت همکاری های دو طرف برای توسعه مناسبات است .
وی اضافه کرد : نباید زمانی که در مورد توسعه همکاری ها صحبت می شود بازار ایران نباید باسایر بازارها مقایسه کردچرا که ایران فرصت دسترسی به بازار 500 میلیونی کشورهای اطراف و همسایه را دارد .
منصوری با اشاره به اینکه موافقنامه تجارت آزاد ظرف یک و نیم سال دیگر نهایی می شود ، گفت : موافقت فعلی با تجارت آزاد امکان توسعه تجاری را دنبال 10 برابر افزایش می دهد .