Eurasia Expo 2023

رییس شورای تجاری ایران و روسیه از برگزارکنندگان نمایشگاه اوراسیا

رییس شورای تجاری ایران و روسیه نمایشگاه اوراسیا را فراتر از حد انتظار دانست.
ولادیمیر آبیدنوف رییس شورای تجاری ایران و روسیه در حاشیه نخستین نمایشگاه اوراسیا در ایران سطح برگزاری نمایشگاه را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: با وجود همه گیری بیماری کرونا و تحریم های اعمال شده علیه کشورهای ما، امروز شاهد استقبال خوب بازدید کنندگان از نمایشگاه و اقبال تجار روسیه و کشورهای اوراسیا نسبت به ایران هستیم و می بینیم که تجار تمام کشورهای عضو اوراسیا در این نمایشگاه شرکت کرده اند.
برگزاری نخستین نمایشگاه در شرایط کرونا جرات و جسارت برگزارکنندگان را نشان می دهد و این نمایشگاه نه تنها انتظارات مرا برآورده کرده، بلکه فراتر از انتظارات من بود.
آبیدنوف از برگزار کنندگان نمایشگاه و آقای جعفری رییس ستاد برگزاری این نمایشگاه قدردانی کرد.