سازمان همکاری شانگهای (SCO)

سازمان شانگ های دارای ۹ عضو دایم. 3 عضو ناظر شامل چین, ایران, روسیه, هند, قزاقستان, قرقیزستان, پاکستان, تاجیکستان, ازبکستان(اعضای دائم) و بلاروس،مغولستان ،افغانستان (اعضای ناظر ) ارمنستان، آذربایجان،کامبوج، نپال، سریلانکا ، ترکیه، عربستان سعودی، قطرومصر(شرکای گفتگو)می باشد.
سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.
این سازمان با ۳۷ میلیون کیلومتر مربع ۲۸ درصد مساحت خشکی جهان را تشکیل داده است و 421/3 میلیارد نفر جمعیت را شامل میشود.
سازمان شانگهای از ۳ عامل ذیل برخوردار است:

    1. انرژی.( نفت و گاز)
    2. تولیدات (صنعتی و کشاورزی)
    3. مصرف (جمعیت قابل توجه)


سازمان شانگهای هم از لحاظ «ژئواکونومیکی»و هم از لحاظ « ژئوپلیتیکی » از اهمیت خاصی برخوردار است.
حجم تجارت کشورهای عضو سازمان شانگهای با جهان در سال ۲۰۲۱، 8171 میلیارد دلار بوده است
و حجم تجارت ایران با این سازمان ها در سال ۲۰۲۲، 3/41 میلیارد دلار بوده است .