در حالی در بین اقلام صادراتی ایران محصولات کشاورزی و برگشت ارز آن اهمیت ویژه‌ای دارد که طبق اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران به «ایسنا» در سال گذشته صادرات این محصولات بیش از ۸/ ۸میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱/ ۶میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۸ ایران حدود ۷میلیون تن به ارزش ۷/ ۵میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشته است. صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٨، از لحاظ وزنی ۹/ ۲۴ و از نظر ارزش بیش از ۲/ ۷درصد افزایش داشته است.

همچنین عمده محصولات صادراتی ایران پسته، سیب، رب گوجه‌فرنگی و انواع بیسکویت و شیرینی گزارش شده است. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، عمده کشورهای مقاصد صادراتی ایران در سال گذشته چین، عراق، روسیه و افغانستان بوده‌اند.