Eurasia Expo 2023

ظرفيت هاي ريلي ايران در سایه فرایند تعاملات آتی ایران با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اهمیت دو چندانی پیدا می نماید.

توئیت کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در خصوص اهمیت ظرفیت های ریلی ایران در تعاملات آتی کشور و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

«موقعیت استراتژیک،ژئوپلتيك و ژئواکونومیک جمهوري اسلامي ايران مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده و هست. با پذيرفتن اين واقعيت انكار ناپدير كه تجارت ریلی مقرون به صرفه ترین مسیر صادرات و واردات کالا در جهان به حساب مي آيد، با در نظر گرفتن موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خليج فارس، درياي عمان و سواحل دریای خزر و نيز قرار گرفتن در مسير دو كريدور بين المللي شمال-جنوب و شرق به غرب، مغفول واقع شدن ظرفيت هاي ريلي ايران بيش از پيش نمايان گردیده که در سایه فرایند تعاملات آتی ایران با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اهمیت دو چندانی پیدا می نماید».