Eurasia Expo 2023

علاقه‌مندی شرکت‌های روسی به ادامه همکاری با ایران

معاون مدیرکل کنترل بر تحریمهای خارجی وزارت دارایی روسیه گفت: من اطمینان دارم که شرکتهای روسیه برغم دشواری های تحریمهای یکجانبه آمریکا علاقه مند به ادامه همکاری با ایران هستند، چراکه مقررات بین المللی و سازمان ملل این همکاری ها را نقض نمی کند».
به گزارش ایرنا، ” دیمیتری کیکو” در نشستی در باشگاه «والدای»  با اعلام این خبر، افزود که حدود ۱۰ شرکت و موسسه روسیه بخاطر همکاری با ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته اند و وزارت دارایی روسیه برای به حداقل رسانده خسارات ناشی از تحریمهای آمریکا با این شرکتها همکاری می کند.
در این مباحثه امکان بازگشت آمریکا به برجام هم بررسی شد و کیکو گفت: «علاوه بر امکان لغو تحریمها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، مسأله لغو تحریمهای شرکتهایی که در حوزه صلاحیت حقوقی کشورهای ثالث قرار دارند، از جمله روسیه، نیز در دستور کار است.
وی تصریح کرد: طبق ارزیابی های ما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه در ماه می ۲۰۱۸، ۱۰ شرکت روسیه تحت انواع گوناگون تحریم های آمریکا قرار گرفتند».
وی یادآور شد که دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تجدیدنظر در رویکردها نسبت به برجام را اعلام کرد و درخواست از سازمان ملل در خصوص بازگرداندن تحریمهای بین المللی علیه ایران را پس گرفت اما رژیم تحریمهای یکجانبه آمریکا حفظ شده است.
معاون مدیر کل وزارت دارایی روسیه گفت: «من فکر می کنم که در چارچوب مذاکرات احتمالی بعدی روسیه، علاوه بر فراخواندن طرفها به بازگشت به برجام، باید طبیعتا منافع شرکتهای روسیه درنظر گرفته شود و برای خارج کردن آن اشخاصی که بعد از خروج آمریکا از برجام در فهرست تحریمها قرار گرفته اند، تلاش شود».
کیکو گفت: «اساسا مقررات شورای امنیت سازمان ملل اجازه صادرات، از جمله تسلیحات و قطعات را می دهد. اما با این حال تحریمهای یکجانبه آمریکا لغو نشده اند و بدین خاطر این می توان هزینه هایی داشته باشد.
وی افزود: ما طبیعتا در تماس مستقیم با شرکتهایی که تحریم شده اند، این گونه مسائل را طراحی، تجزیه و تحلیل می کنیم».
وی افزود، همکاری شرکتهای روسیه با ایران باید ادامه یابد.