Eurasia Expo 2021

Main > غرفه های نمایشگاهی

غرفه های نمایشگاهی

فضای نمایشگاهی شامل پنج پاویون از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی و شرکت‌های ایرانی می‌باشد.

شرکت روس کنگرس روسیه که از مؤسسات مطرح روسیه و برگزار کننده فوروم اقتصادی سنت‌پترزبورگ
و ... می‌باشد بعنوان پارتنِر روس در جذب شرکت‌ها از پنج کشور عضو اتحادیه، به مجری برگزار کننده نمایشگاه یاری می‌دهد.


شرکتֱهای ایرانی با 30 غرفه به صورت زیر می‌باشد :

از ایران در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است استراتژی نمایشگاه سطح کیفی آن است و سطح کمی آن مد نظر نیست برای همین علت فقط در قالب 30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است.

بیش از سی و پنج هزار بازدید کننده پیش بینی میگردد

بیش از چهل کشور از جمله چین ، اندونزی ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، صربستان و برخی دیگر از حوضه آمریکایی لاتین برای فعالیت و عضویت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است

60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است