فرم تعرفه

فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

لطفاً اطلاعات خود را در فرم تایپ فرمایید و به آدرس  ارسال نمایید.  فرم تکمیل شده باید به صورت مهر و امضاء شده همراه با مدارک لازم و مستندات و رزومه شرکت جهت بررسی به ستاد برگزاری ارائه گردد.

فرم‌های مورد نیاز:

  1. قوانین و مقررات
  2.  اطلاعیه
  3. مدارک مورد نیاز
  4. فرم ثبت نام نهایی
  5. فرم تعهد ارزی
  6. فرم اعلام نام سردرب
  7. فرم حفاظتی امنیتی
  8. فرم تعرفه
واردات از کشورهای خارجی یا نمایندگی شرکت خارجی(ضروری)

مشخصات مدیر عامل

مشخصات نماینده تام الاختیار

متراژ تقریبی مورد نیاز

شکست بخش

شماره حساب جهت واریز نقدی (لطفاً کپی فیش واریزی را برای شرکت پارس‌ ارسال نمایید.)

1701/111/1834972/1                 IR   950220170101111834972001

کارت ۶۴۶۶ ۰۱۳۰ ۰۸۷۰ ۵۰۲۹

“مدیریت تجارت پارس‌کارن- بانک توسعه تعاون- شعبه شهید قرنی”

 • تکمیل و مهر امضاء این فرم به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و دفترچه اطلاعات و فرم‌های ثبت نام ستاد برگزاری، دستور العمل ارزی- ریالی نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه پذیرش خدمات اسپانسری و تبلیغاتی و حفظ شئونات اسلامی همچنین پروتکل‌های بهداشتی در محوطه نمایشگاه می‌باشد.
 • چنانچه حسب دستور ستاد کرونای کشور و یا پنج کشور عضو نمایشگاه کنسل گردد، تاریخ نمایشگاه به زمان مناسب دیگری در آینده منتقل خواهد شد. از این رو وجوه پرداختی ذخیره شدهوستادنمایشگاه متعهد به برگزاری نمایشگاه در تاریخ دیگری خواهد شد.