Eurasia Expo 2023

Main > فرم ها

تمام فرم‌های لازم برای غرفه‌سازی را می‌توانید در این صفحه دریافت کنید:

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است

60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است