Eurasia Expo 2021

Main > فضای نمایشگاهی

فضای نمایشگاهی

 

 

سالنهای اختصاص داده شده نمایشگاه اوراسیا به ترتیب زیر می باشند:

1: 44A-44B
2: 40A-40
3: 41A-41

بیش از سی و پنج هزار بازدید کننده پیش بینی میگردد

بیش از چهل کشور از جمله چین ، اندونزی ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، صربستان و برخی دیگر از حوضه آمریکایی لاتین برای فعالیت و عضویت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت شرکت ها

شرکت مهم صادرات از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب پنج پاویون است

60+ حامی اصلی

30 شرکت ایرانی و به صورت اسپانسر در نظر گرفته شده است