Eurasia Expo 2023

مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه خواستار شبکه سازی و پیوستگی کشورهای اتحادیه اوراسیا و ایران در امرحمل و نقل شد

 1. مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه خواستار شبکه سازی و پیوستگی کشورهای اتحادیه آسیا و ایران در امرحمل و نقل شد
  به گزارش ستاد نمایشگاه تخصصی اوراسیا شبکه سازی و پیوستگی کشورهای اتحادیه آسیا و ایران در امرحمل و نقل شد
  به گزارش ستاد نمایشگاه تخصصی اوراسیا امین ترفع در نشست تخصصی اوراسیا تاکید کرد: اگر در تمام شئون اقتصادی همه کشورها و موانع فیزیکی و غیر فیزیکی را حذف کنند در آن صورت شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.
  وی با بیان این که نمایشگاه تخصصی اورسیا تهران ۱۴۰۰ از جمله اقدامات تحسین برانگیزدر تبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیااست که توسعه اقتصادی را در این منطقه به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد گفت کریدورهای های ترانزیتی سطح بندی های مختلفی دارند برای توسعه اقتصادی اتحادیه اوراسیا و ایران توسعه کریدورهای ترانزیتی غیر قابل اجتناب است.
  وی افزود : برداشتن تعرفه‌ها تنها بخشی از موانع تجاری است .
  ترفع بابیان اینکه مذاکرات متعددی در زمینه رفع موانع انجام شده اظهار داشت : ما شاهد هستیم که موانع غیرفیزیکی همچنان برقرار است .
  وی تاکید کرد نگاه به ترانزیت نباید فقط به عبور کالا محدود شود‌بلکه پیوستگی در شبکه‌های حمل و نقل هر یک از کشورها به دیگری در این زمینه می‌تواند موجب توسعه در همه شون شود .
  وی موتور ترانزیت و حمل و نقل را شبکه سازی ترانزیتی ایران و اتحادیه آسیا دانست و گفت این امر می تواند هم موانع فیزیکی و هم موانع عیر فیزیکی را از سر راه بردارد .
  وی تاکید کرد: متاسفانه زیرساخت‌های ترانزیتی ما هنوز به بهره برداری نرسیده و باید به بهره‌برداری و افزایش کارایی برسد.
  ترفع رفع موانع را مهمترین گام در مسیر توسعه دانست و اظهارداشت: بایستی همه کشورها همسو در این مسیر حرکت کنند