مزایای نمایشگاه اوراسیا

map_expo
translators
tehran_tour
minibuses
hotell_3
hotell

قبلی
بعدی

  • یک هتل پنج ستاره (بهترین هتل تهران) برای پذیرایی از میهمانان در نظر گرفته شده است.
  • به غرفه‌داران شش شب و هفت روز هتل رایگان با صبحانه- نهار- شام ارائه خواهد شد.
  • از لحظه ورود آنها به ایران تا خروج آنها کلیه ترانسفرها به صورت رایگان انجام خواهد شد.
  • یک روز گشت شهری تهران برای غرفه‌داران در نظر گرفته شده است.
  • در طول نمایشگاه، مترجمین به صورت رایگان در اختیار غرفه‌داران خواهند بود.
  • پذیرایی میوه و شیرینی از غرفه‌داران در طول نمایشگاه انجام خواهد شد.
  • از 2 ماه قبل از شروع نمایشگاه اطلاعات غرفه‌داران به شرکت‌های ایرانی ارسال خواهد شد و مقدمات مذاکرات B2B آنها فراهم خواهد شد.
  • تا یک سال پس از اتمام نمایشگاه یک دفتر در تهران و یک دفتر در مسکو مذاکرات انجام شده در طول نمایشگاه را دنبال خواهند نمود تا به نتایج عملی دست یابیم.

[hfe_template id=’5669′]