نقشه غرفه نمایشگاهی

فضای نمایشگاه بسته به حضور میهمانان خارجی به صورت پاویون و غرفه تقسیم بندی می شوند و لازم به اشاره است غرفه های ۴۴A-۴۴Bو ۳۱A-31B محل دائمی نمایشگاه های  بین المللی تهران به نمایشگاه اوراسیا ۲۰۲۳ اختصاص داده شده است.