شرح کامل

پارس کارن اولین نمایشگاه اوراسیا را در سال ١۴٠٠ برگزار کرد.

این نمایشگاه با حضور بازرگانان ، تولید کنندگان ، کار آفرینان و مدیران ارشدکشورهای عضوشامل :روسیه، ارمنستان، بلاروس،قزاقستان، قرقیزستان و ایران برگزار شد.

 این نمایشگاه ١٨ لغایت ٢١ تیر ماه ١۴٠٠ در ایران برگزارشد.

این فیلم شامل مراحل آماده سازی غرفه ها و جلسات قبل از شروع اولین نمایشگاه بین الملی اوراسیا را مشاهده می کنید.

در این فیلم تیزری شامل مهمترین اتفاقات روزهای اول و دوم نمایشگاه اوراسیا را مشاهده می کنید که در این روزها جناب آقای جلالی سفیرجمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه و تجارت و مدیر عامل شرکت نمایشگاهی از اولین نمایشگاه اوراسیا در ایران بازدید کردند.

این فیلم تیزری شامل مهمترین اتفاقات روزهای سوم و چهارم نمایشگاه اوراسیا را مشاهده می کنید که در این روزها جناب آقای جلالی سفیرجمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه و تجارت و مدیر عامل شرکت نمایشگاهی از اولین نمایشگاه اوراسیا در ایران بازدید کردند

در این فیلم تیزری در رابطه با نشست های تخصصی نمایشگاه را مشاهده می کنید که در راستایی آشنایی بیشتر با حوزه های فعالیت کشورهای شرکت کننده است

در این پست تیزری در رابطه با نشست های b2b نمایشگاه را مشاهده می کنید که در راستایی آشنایی بیشتر با حوزه های فعالیت کشورهای شرکت کننده است.

 

بازدید جناب آقای زادبوم از نمایشگاه