Eurasia Expo 2023

پرواز مستقیم از گرگان به آکتائو برقرار شد

 ایرنا- پرواز مستقیم از گرگان به آکتائو برای نخستین بار در تاریخ روابط قزاقستان و ایران برقرار شد.

به گزارش ایرنا از سفارت قزاقستان در تهران، برای اولین بار در تاریخ روابط قزاقستان و ایران یک پرواز مستقیم از شهر گرگان- مرکز استان گلستان به آکتائو- مرکز استان منگیستو قزاقستان با حمایت سفارت جمهوری قزاقستان در تهران و سرکنسولگری جمهوری قزاقستان در گرگان راه‌اندازی شده است.

این پرواز مستقیم توسط شرکت کیش ایر اولین سفر خود را با موفقیت در تاریخ یکم آوریل ۲۰۲۱ انجام داد.

پرواز مستقیم توسعه و گسترش روابط تجاری – اقتصادی و فرهنگی – بشردوستانه میان قزاقستان و ایران و دو استان را تسهیل می‌کند و همچنین باعث تقویت روابط تجاری و ارتباطات میان افراد، رفت و آمدها در اوقات فراغت، گردشگری مذهبی و پزشکی می‌شود.

از همه مهمتر پرواز مستقیم باعث تقویت روابط بیش از ۶ هزار قزاق مقیم ایران با سرزمین مادری خود می‌شود.

انتظار می‌رود تعداد دفعات این پرواز مستقیم که در حال حاضر یک بار در ماه انجام می‌شود، در آینده افزایش یابد.