کشور های حاشیه خلیج فارس

کشور های حاشیه خلیج فارس
منطقه خلیج فارس با ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت از ۸ کشور (ایران-عراق-عربستان سعودی-قطر-عمان-کویت-بحرین و امارات متحده عربی) تشکیل شده است و یک منطقه ژئوپلیتیکی بارز جهان است که 63.5 درصد از کل ذخائر نفت جهان را به خود اختصاص داده است .
منطقه خلیج فارس یکی از اصلی ترین کارکرد های نظام بین الملل را در زمینه ی تامین انرژی جهان به عهده دارد.

کشور های حاشیه خلیج فارس

کشور های حاشیه خلیج فارس

خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک ، بیشتر از آنکه با خاورمیانه در انطباق باشد، همسو با منطقه جنوب غرب آسیا است.
دو خط لوله ای که از آسیای مرکزی و قفقاز کار گذاشته شود، باید به خلیج فارس منتهی گردد و سپس به جنوب آسیا و اتحادیه اروپا منتهی گردد.
اگر همکاری های کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه های ذیل افزایش یابد، میتوان پیش بینی کرد که این همکاری ها به همگرایی پیوسته و گسترش یافته بین اعضای خلیج فارس ختم می گردد.

    1. همکاری فنی و تخصصی
    2. همکاری های اقتصادی
    3. همگرائی های اجتماعی ، فرهنگی و علمی
    4. همگرائی سیاسی
    5. همگرائی دفاعی و امنیتی

حجم تجارت شورای همکاری خلیج فارس با دنیا در سال ۲۰۲۱، 1516 میلیارد دلار بوده و همچنین حجم مبادلات این کشورها با ایران در سال ۲۰۲۲، 1/26 میلیارد دلار بوده است.