Eurasia Expo 2023

دستور مهم ظریف به سفرا برای تسهیل صادرات

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز سه شنبه میزبان جمعی از مدیران شرکتهای نمونه و ممتاز صادر کننده کالا و خدمات فنی و مهندسی کشورمان بود.

در این دیدار سه ساعته وزیر امور خارجه کشورمان پس از آگاهی از دیدگاههای مدیران و فعالین اقتصادی کشور طی سخنانی اظهار داشت: صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی یکی از حوزه های مهم توسعه کشور است و جهش تولید بدون صادرات امکان پذیر نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان لزوم اهتمام و کمک وزارت امور خارجه به تولیدکنندگان داخلی برای گسترش صادرات را مورد تاکید قرار داد و نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات را بی بدیل دانست و افزود: وظیفه دولت و وزارت امور خارجه حمایت از صادر کنندگان بخش خصوصی است و دولت نمی تواند جای بخش خصوصی را در این رابطه بگیرد.
دکتر ظریف همچنین افزود : ما به سفرای خود در خارج تاکید کرده ایم که ارزیابی عملکرد آنها براساس میزان صادرات کالای غیر نفتی ،صادرات خدمات فنی مهندسی ، صادرات نیروی انسانی و واردات سرمایه ، فناوری و توسعه گردشگری (افزایش سفرگردشگران به ایران) است.