24.06.2023

معرفی ایران به‌عنوان میزبان یکی از مهمترین نمایشگاه‌های اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میزبان نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا، که یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در عرصه بین‌المللی به‌شمار می‌رود، معرفی شد. به گزارش ستاد نمایشگاه اختصاصی […]