17.02.2024

تبدیل چین به قدرت اقتصادی جهان!

چین طی سالهای اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی کوشش وافری در ایجاد محیط مناسب سرمایه‌گذاری خارجی مصرف نموده و با وجود مالکیت دولتی با اعمال […]
24.06.2023

معرفی ایران به‌عنوان میزبان یکی از مهمترین نمایشگاه‌های اقتصادی

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میزبان نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا، که یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در عرصه بین‌المللی به‌شمار می‌رود، معرفی شد. به گزارش ستاد نمایشگاه اختصاصی […]